Disclaimer

De website van De Slag is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. De Slag kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of niet up-to date zijn van deze website. De Slag kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website.

De gehele inhoud van deze site, inclusief alle grafische en of fotografische afbeeldingen, valt onder het copyright van De Slag, tenzij anders vermeld. Bij alle op deze site afgebeelde kunstwerken ligt het auteursrecht bij de desbetreffende kunstenaar. Het gebruik van deze afbeeldingen zonder nadrukkelijke toestemming van de kunstenaar is verboden.

Andere afbeeldingen vallen onder het copyright van De Slag of de desbetreffende fotograaf.

Niets wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal en op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de kunstenaar dan wel De Slag.
Op de informatie welke u op onze site aantreft berust copyright. Overname van delen van de tekst voor gebruik in uw eigen site of documentatie is alleen toegestaan na toestemming van de eigenaar van De Slag.

De Slag houdt de website naar haar beste inspanning actueel.

Prijzen zijn in euro, inclusief BTW tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden. De Slag aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor prijzen welke onjuist zijn weergegeven. Kunstwerken die volgens deze site nog in stock zijn, kunnen intussen zijn verkocht.

Op deze website is de volgende voorwaarde van toepassing: kennelijke type, tel- of toetsfouten voorbehouden.